Oprogramowanie LabDesk

Aplikacja LabDesk jest integralną częścią sterowników Smart PRO

ekran aplikacji LabDesk do obsługi urządzeń laboratoryjnych wyposażownych w sterownik smart i smar PRO

LabDesk - zestawienie funkcjonalności

Połączenie z urządzeniem w wersji Smart Połączenie z urządzeniem w wersji Smart PRO
wymagany klucz sprzętowy tak nie
zmiana języka aplikacji tak tak
podgląd statusu uruchomionego programu tak tak
zapis na bieżąco danych uruchomionego programu do pliku nie tak
informacje o alarmach tak tak
panel z programami pobranymi z urządzenia tak tak
możliwość tworzenia programów i zdalnego wysyłania ich do urządzenia nie tak
modyfikacja istniejących programów nie tak
tworzenie programów w trybie offline nie tak
uruchomienie / zatrzymanie programu nie tak
ustawienie opóźnionego rozpoczęcia programu nie tak
panel z harmonogramami pobranymi z urządzenia nie tak
możliwość tworzenia harmonogramów i zdalnego wysyłania ich do urządzenia nie tak
modyfikacja istniejących harmonogramów nie tak
uruchomienie / zatrzymanie harmonogramu nie tak
widok aktualnego wykresu temperatury i wilgotności tak tak
otwieranie pliku z danymi rejestru wyeksportowanymi z urządzenia tak tak
generowanie raportu z pliku z danymi rejestru tak tak
generowanie wykresu z pliku z danymi rejestru tak tak
otwieranie pliku z zdarzeniami wyeksportowanymi z urządzenia tak tak
generowanie raportu z pliku z zdarzeniami tak tak
pobieranie danych z rejestru urządzenia tak tak
zapis pobranych danych z rejestru urządzenia do pliku tak tak
generowanie raportu z pobranych z urządzenia danych tak tak
generowanie wykresu z pobranych z urządzenia danych tak tak
pobieranie zdarzeń z rejestru urządzenia tak tak
generowanie raportu z pobranych z urządzenia zdarzeń tak tak
przeglądanie aktualnych statystyk danych z urządzenia tak tak
generowanie raportu z aktualnych statystyk tak tak
panel zarządzania użytkownikami tak tak
dodawanie urządzeń i możliwość zdalnego łączenia się z nimi 10 nieskończoność
zmiana strefy czasowej urządzenia nie tak
zmiana nazwy urządzenia nie tak
zmiana języka w urządzeniu nie tak
ustawienia interfejsu urządzenia nie tak
zmiana korekcji temperatury urządzenia nie tak
ustawienia alarmów urządzenia nie tak
edycja użytkowników w urządzeniu nie tak