Oprogramowanie LabDesk

Aplikacja LabDesk jest integralną częścią sterowników Smart PRO

ekran aplikacji LabDesk do obsługi urządzeń laboratoryjnych wyposażownych w sterownik smart i smar PRO