Oprogramowanie LabDesk

Aplikacja LabDesk jest integralną częścią sterowników Smart PRO

ekran aplikacji LabDesk do obsługi urządzeń laboratoryjnych wyposażownych w sterownik smart i smar PRO

LabDesk - zestawienie funkcjonalności

Połączenie z urządzeniem w wersji SmartPołączenie z urządzeniem w wersji Smart PRO
wymagany klucz sprzętowytaknie
zmiana języka aplikacjitaktak
podgląd statusu uruchomionego programutaktak
zapis na bieżąco danych uruchomionego programu do plikunietak
informacje o alarmachtaktak
panel z programami pobranymi z urządzeniataktak
możliwość tworzenia programów i zdalnego wysyłania ich do urządzenianietak
modyfikacja istniejących programównietak
tworzenie programów w trybie offlinenietak
uruchomienie / zatrzymanie programunietak
ustawienie opóźnionego rozpoczęcia programunietak
panel z harmonogramami pobranymi z urządzenianietak
możliwość tworzenia harmonogramów i zdalnego wysyłania ich do urządzenianietak
modyfikacja istniejących harmonogramównietak
uruchomienie / zatrzymanie harmonogramunietak
widok aktualnego wykresu temperatury i wilgotnościtaktak
otwieranie pliku z danymi rejestru wyeksportowanymi z urządzeniataktak
generowanie raportu z pliku z danymi rejestrutaktak
generowanie wykresu z pliku z danymi rejestrutaktak
otwieranie pliku z zdarzeniami wyeksportowanymi z urządzeniataktak
generowanie raportu z pliku z zdarzeniamitaktak
pobieranie danych z rejestru urządzeniataktak
zapis pobranych danych z rejestru urządzenia do plikutaktak
generowanie raportu z pobranych z urządzenia danychtaktak
generowanie wykresu z pobranych z urządzenia danychtaktak
pobieranie zdarzeń z rejestru urządzeniataktak
generowanie raportu z pobranych z urządzenia zdarzeńtaktak
przeglądanie aktualnych statystyk danych z urządzeniataktak
generowanie raportu z aktualnych statystyktaktak
panel zarządzania użytkownikamitaktak
dodawanie urządzeń i możliwość zdalnego łączenia się z nimi10nieskończoność
zmiana strefy czasowej urządzenianietak
zmiana nazwy urządzenianietak
zmiana języka w urządzeniunietak
ustawienia interfejsu urządzenianietak
zmiana korekcji temperatury urządzenianietak
ustawienia alarmów urządzenianietak
edycja użytkowników w urządzeniunietak