Kody błędów

0.00.0.0.007, 0.00.0.0.008          2.00.0.1.020          0.00.0.0.013          0.04.0.0.002

0.04.0.0.003          0.04.0.0.004          0.03.0.0.003       0.00.0.1.017

 

 

0.00.0.0.007, 0.00.0.0.008

Niepewny pomiar temperatury.

Zbyt duża różnica między czujnikiem głównym i zabezpieczenia.

Błąd jest generowany jeśli różnica między czujnikami jest:

 • większa niż 5st. przy zamkniętych drzwiach,
 • większa niż 20st przy otwartych drzwiach (różnica 20st jest jeszcze dopuszczalna przez 60 sekund po zamknięciu drzwi).

Od wersji MRW x.xxx i wyższej zmienione warunki.

Błąd jest generowany jeśli program jest włączony i różnica między czujnikami jest:

 • większa niż 10st. przy zamkniętych drzwiach,
 • większa niż 20st przy otwartych drzwiach (różnica 20st jest jeszcze dopuszczalna przez 20 minut po zamknięciu drzwi).
Przyczyna Rozwiązanie
Jeden z czujników styka się z wkładem w urządzeniu – powoduje to zafałszowanie odczytu przez czujnik Zwiększyć odległość wkładu od czujników
Rozmieszczenie wkładu w komorze powoduje ograniczony przepływ powietrza. Jeden z czujników jest przysłonięty przez wkład Zmienić rozmieszczenie wkładu w komorze. Zwracając szczególną uwagę na swobodny przepływ powietrza w okolicach czujników temperatury

Zapoznać się z instrukcją rozdział „Uwagi dotyczące rozmieszczenia wkładu”

Niestabilne warunki otoczenia np. przeciągi. Zapewnić stabilne warunki otoczenia
Miejsce instalacji urządzenia jest niezgodne z instrukcją Zapoznać się z zawartymi w instrukcji wymaganiami dotyczącymi „Miejsca instalacji urządzenia”
Uszkodzony jest jeden z torów pomiarowych Kontakt z serwisem

2.00.0.1.020

Awaryjne zatrzymanie programu.

Program nie mógł być kontynuowany.

Przyczyna Rozwiązanie
Jeśli sytuacja wystąpiła podczas zmiany segmentów to mogło dojść do chwilowego zakłócenia wewnętrzne komunikacji w urządzeniu. Jeśli sytuacja wystąpiła jednorazowo, można ją zignorować.

Jeśli się powtarza to należy skontaktować się z serwisem.

Dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w odszranianie.
Po zakończeniu odszraniania do urządzenia został włożony wkład o wysokiej temperaturze lub duża ilość nowego nieschłodzonego wkładu.

Po zakończeniu odszraniania urządzenie nie było w stanie obniżyć temperatury.

Nie umieszczać wkładu o wysokiej temperaturze lub w dużej ilości bezpośrednio po zakończeniu odszraniania (przez około 5min).
Mimo wykonania odszraniania na parowniku urządzenia nadal znajduje się szron/lód. Po zakończeniu odszraniania urządzenie nie było w stanie obniżyć temperatury.

Powodem mogą być warunki środowiskowe, rodzaj wkładu lub sposób jego przechowywania. Niewłaściwie dobrany okres i czas odszraniania.

Wydłużyć czas odszraniania i/lub skrócić czas pomiędzy odszranianiami.

Jeśli to możliwe:

nie przechowywać wilgotnego wkładu,

ograniczyć emisję wilgoci w komorze (np. przez zamknięcie pojemników).

Czujnik temperatury w komorze styka się z wkładem – powoduje to zafałszowanie odczytu przez czujnik Zwiększyć odległość wkładu od czujników
Rozmieszczenie wkładu w komorze powoduje ograniczony przepływ powietrza. Jeden z czujników jest przysłonięty przez wkład Zmienić rozmieszczenie wkładu w komorze. Zwracając szczególną uwagę na swobodny przepływ powietrza w okolicach czujników temperatury

Zapoznać się z instrukcją rozdział „Uwagi dotyczące rozmieszczenia wkładu

Jeśli powyższe przyczyny zostały wykluczone i po zakończeniu odszraniania występował ciągły wzrost temperatury przyczyną może być awaria układu chłodzenia. Skontaktować się z serwisem.

0.00.0.0.013

Zakłócenie częstotliwości w sieci zasilania.

Przyczyna Rozwiązanie
W sieci elektrycznej do której podłączono urządzenie występują zakłócenia – częstotliwość napięcia jest niezgodna z oczekiwaną 50/60Hz. Mogą być spowodowane np. podłączonymi falownikami, generatorami Podłączyć urządzenie do innego obwodu elektrycznego.

Zakłócenia mogą powodować w urządzeniu:

 • błędne wskazania temperatury,
 • niepoprawną pracę wentylatora komory (jeśli ustawiono obroty < 100%)

0.04.0.0.002

Dotyczy tylko urządzeń KKS.

Brak wody w zbiorniku buforowym. Na najniżej położonym pływaku niema wody.

Przyczyna Rozwiązanie
 • Pierwsze uruchomienie urządzenia
 • Dłuższa przerwa w użytkowaniu gdy układ osmozy został opróżniony z wody
 • Przeprowadzone prace serwisowe w układzie osmozy
Jest to dopuszczalne, układ osmozy musi się napełnić wodą.

Przy całkowicie pustym układzie osmozy może to potrwać około 3 godzin.

Szczegóły w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Problem z instalacją doprowadzającą wodę do urządzenia Sprawdzić instalacje doprowadzającą wodę do urządzenia:

 • czy węże nie są przełamane
 • czy zawór jest w pełni odkręcony
 • czy ciśnienie wody jest prawidłowe

Szczegóły podłączenia instalacji są w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

0.04.0.0.003

Dotyczy tylko urządzeń KKS.

Zbiornik na wodę zdemineralizowaną w urządzeniu nie napełnił się. Woda jest na poziomie środkowego pływaka, ale nie pojawiła się na wysokim pływaku.

Algorytm działa następująco:

Urządzenie dąży do napełnienia zbiornika na wodę zdemineralizowaną do poziomu górnego pływaka. Po wykryciu wody na środkowym pływaku, urządzenie oczekuje 5 minut na pojawienie się wody na wysokim pływaku. Jeśli się nie pojawi, urządzenie sygnalizuje błąd.

 

Przyczyna Rozwiązanie
 • Pierwsze uruchomienie urządzenia (brak wody w wytwornicy pary)
 • Dłuższa przerwa w użytkowaniu gdy układ osmozy został opróżniony z wody
 • Przeprowadzone prace serwisowe w układzie osmozy

 

Jest to dopuszczalne – układ osmozy musi się napełnić wodą.

Przy całkowicie pustym układzie osmozy może to potrwać około 3 godzin.

Szczegóły w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Problem z instalacją doprowadzającą wodę do urządzenia Sprawdzić instalacje doprowadzającą wodę do urządzenia:

 • czy węże nie są przełamane
 • czy zawór jest w pełni odkręcony
 • czy ciśnienie wody jest prawidłowe
 • czy nie ma wycieku

Szczegóły podłączenia instalacji są w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Zawieszony górny pływak w dolnej pozycji, pomimo osiągnięcia

poziomu – wtedy pojawienie się wody w maksymalnym położeniu nie będzie sygnalizowane.

 

0.04.0.0.004

Dotyczy tylko urządzeń KKS.

Minimalny poziom wody w zbiorniku buforowym.

Woda jest na najniżej położonym pływaku, ale nie pojawiła się na środkowym pływaku.

Przyczyna Rozwiązanie
 • Pierwsze uruchomienie urządzenia
 • Dłuższa przerwa w użytkowaniu gdy układ osmozy został opróżniony z wody
 • Przeprowadzone prace serwisowe w układzie osmozy
Jest to dopuszczalne, układ osmozy musi się napełnić wodą.

Przy całkowicie pustym układzie osmozy może to potrwać około 3 godzin.

Szczegóły w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Problem z instalacją doprowadzającą wodę do urządzenia Sprawdzić instalacje doprowadzającą wodę do urządzenia:

 • czy węże nie są przełamane
 • czy zawór jest w pełni odkręcony
 • czy ciśnienie wody jest prawidłowe

Szczegóły podłączenia instalacji są w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

0.03.0.0.003

Dotyczy tylko urządzeń FIT wyposażonych w świetlówki.

Przyczyna Rozwiązanie
Co najmniej jedna z świetlówek uległa uszkodzeniu.
 1. Uruchomić program z włączonymi wszystkimi punktami świetlnymi.
 2. Znaleźć świetlówki które nie świecą.
 3. Zatrzymać program.
 4. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
 5. Wymienić świetlówkę.

0.00.0.1.017

MRW Communication Error, błąd komunikacji z MRW
Błąd wymaga analizy serwisu. Pobierz i prześlij paczkę diagnostyczna na adres serwis@pol-eko.com.pl