NOWE FUNKCJE SMART I SMART PRO

Miło nam poinformować, że od lutego wszystkie produkowane przez POL-EKO-APARATURA Sp. J. urządzenia wyposażone w sterownik Smart oraz Smart PRO dostępne będą z nowymi funkcjami. Aktualizacje są rezultatem prac naszego działu IT przy współpracy z działem sprzedaży, który ma bezpośredni kontakt z klientem.

qick program smart

Quick Program

Wśród najważniejszych zmian jest opcja Quick Program dostępna zarówno dla sterownika Smart jak i Smart PRO. Quick Program umożliwia szybkie włączenie programu z pozycji ekranu głównego bez konieczności wchodzenia do menu. Po włączeniu urządzenia (oraz zalogowaniu w wersji Smart PRO) na głównym ekranie dostępny będzie symbol , który umożliwi włączenie programu po uprzednim ustawieniu temperatury (opcjonalnie wentylatora, kominka w zależności od posiadanego modelu urządzenia). Program uruchamiany jest w trybie ciągłym z dolnym i górnym zabezpieczeniem temperatury (-10°C/+10°C). W trakcie trwania programu dostępne jest korzystanie z opcji Quick Change.

Program Quick Program posiada kilka cech, które gwarantują jego nieprzerwane wykonywanie:

 • program ustawiany jest zawsze na nieskończoność;
 • w przypadku awarii wyświetlacza program jest nadal kontynuowany;
 • po wznowieniu zasilania (po jego zaniku) program jest kontynuowany;
 • by zapobiec przypadkowemu zatrzymaniu programu z okna głównego usunięto przycisk STOP (zatrzymanie programu zostało celowo utrudnione. Konieczne jest wejście do menu urządzenia, następnie do okna programy i przytrzymanie przycisku STOP przez 5 sekund).

Rozwijane górne menu

Istotną zmianą jest wprowadzenie w sterowniku Smart PRO rozwijanego z góry paska z menu, które możemy konfigurować. Po przeciągnięciu palcem w dół ukażą nam się opcje, które możemy szybko zmienić przeciągając ikony i zmieniając ich pozycje. Wśród dostępnych w belce opcji znajdziemy:

 • Quick Note (od lutego dostępna w rozwijanej górnej belce menu),
 • Quick Change,
 • czas segmentu, który upłynął – pozostał
 • temperatura zadana,
 • odczyt z dodatkowego czujnika wilgotności (opcja),
 • opcja wyciszenia (mute)
rozwijane-gorne-menu-sterownik-smart
rozwijane-gorne-menu-sterownik-smart
qick program smart

Opcja wyciszenia (mute)

Kolejną zmianą dostępną wyłącznie dla sterowników Smart PRO jest opcja mute czyli czasowe wyłączenie sygnałów dźwiękowych np. by uniknąć alarmu otwartych drzwi podczas planowanego załadunku wsadu do komory. Dostępne są opcje wyłączenia dźwięku na 5, 10 i 15 minut.

Pozostałe zmiany

Warto podkreślić, że wśród zmian znajdą się drobne, ale ważne kwestie takiej jak:

 • zmiana strefy czasowej nie spowoduje zmiany daty/godziny w danych i zdarzeniach dotychczas zapisanych (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • po zakończeniu programu wyświetlony zostanie komunikat (zakończenie programu w  ramach harmonogramu nie zostanie wyświetlone, komunikat zostanie wyświetlony po zakończeniu całego harmonogramu) (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • dostępne są nowe języki – portugalski i ukraiński (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • wśród opcji dostępny będzie interfejs RS 422/485 (dostępne dla Smart PRO)

Zmiany w oprogramownaniu LabDesk

Zmiany w oprogramowaniu LabDesk, które od lutego pojawią się w programie to:

 • możliwość zmiany konfiguracji urządzenia (np. alarmy, korekcje) z poziomu aplikacji
 • edycja użytkownika z poziomu aplikacji (np. nazwa użytkownika, hasło, przydzielony limit programów, typ konta)
 • możliwość wczytania programu offline w takich samych urządzeniach (różniących się tylko numerem seryjnym)
  Mając kilka takich samych urządzeń z taką samą konfiguracją (zakres temperatury, ustawienia światła itd.) wystarczy pobrać na pendrive plik konfiguracyjny tylko na jednym z nich. Na jego podstawie można stworzyć programy offline do wszystkich urządzeń (wcześniej należało pobrać na pendrive plik konfiguracyjny na każdym urządzeniu i na jego podstawie tworzyć program offline do konkretnego urządzenia)