NOWE FUNKCJE SMART I SMART PRO

Miło nam poinformować, że od grudnia 2020 (w urządzeniach dostępne od stycznia 2021) wszystkie produkowane przez POL-EKO-APARATURA Sp. J. urządzenia wyposażone w sterownik Smart oraz Smart PRO dostępne będą z nowymi funkcjami. Aktualizacje te są odpowiedzią na Państwa zapytania, potrzeby i sugestie.

Dziękujemy za zaufanie!

smart-logowanie-karta-nfc

Logowanie za pomocą karty NFC

W urządzeniach Smart PRO możliwe jest zalogowanie się za pomocą karty, breloczka lub urządzenia z NFC (smartfon).

Teraz nie musisz już pamiętać loginu i hasła, co więcej możesz użyć karty kontroli dostępu wykorzystywanej w Twoim przedsiębiorstwie lub służbowego smartfona.

Wszystkie sterowniki zaktualizowane do wersji 2020R2 umożliwiają programowanie kart i urządzeń z NFC.

Wewnętrzny czujnik dostępny jest jako opcja dodatkowo płatna.

 

Kolumna Sygnalizacyjna

W sterownikach Smart PRO dostępna jest opcja podłączenia kolumny sygnalizacyjnej, która została zaczerpnięta z naszych niestandardowych urządzeń.

Kolumna sygnalizacyjna składa się z trzech sygnałów świetlnych (czerwony, zielony, żółty) i sygnału dźwiękowego (5 sygnałów do wyboru).

Standardowy program kolumny:

 • żółty migający – osiągnięcie zadanej temperatury
 • żółty stały – program w fazie segmentu
 • zielony stały – program zakończony
 • czerwony stały – alarm
 • sygnał dźwiękowy – alarm

Kolumna sygnalizacyjna może być dowolnie programowana na etapie produkcji (konieczne jest ustalenie programu w momencie składania zamówienia).

Sterowniki zaktualizowane do wersji 2020R2, wykorzystują standardowy program po zainstalowaniu części mechanicznej (kolumny) – element ten jest dodatkowo płatny.

kolumna-sygnalizacyjna
kamery-monitorujace-cctv

Kamery do monitoringu komory

Funkcja ta pozwala na zainstalowanie w komorze aż 4 kamer, i umożliwia obserwowanie tego, co dzieje się w komorze – na wyświetlaczu sterownika Smart Pro.

Kamery po podłączeniu są automatycznie wykrywane i nie jest wymagana żadna konfiguracja, tak że możesz użyć jednej, dwóch, trzech lub czterech w zależności od potrzeb.

Dostęp do okna kamer jest możliwy przez górne rozwijane menu.

Urządzenia z aktualizacją 2020R2, obsługują tę opcję, jednakże część “sprzętowa” jest dodatkowo płatna (router zamontowany wewnątrz urządzenia i kamery).

Szybka zmiana parametrów

Usprawnienie funkcji Quick Change docenią zwłaszcza użytkownicy, którzy często korzystają ze skrajnych wartości parametrów.

Teraz możesz bardzo szybko zmienić wartość ustawień:

 • temperatury
 • prędkość obrotów wentylatora
 • wilgotność
 • stopnia otwarcie kominka wentylacyjnego

Ulepszona funkcja Quick Change umożliwia zmianę parametrów jeszcze szybciej i efektywniej, w zaktualizowanej funkcji Quick Change, dodaliśmy suwak boczny, który ułatwi szybką zmianę, zwłaszcza przy ustawianiu wartości granicznych 0 / 100%!

szybka-zmiana
blokada-ekranu

Blokada ekranu

Aby uniknąć przypadkowego wyłączenia programu lub zmiany ustawień, np. podczas czyszczenia urządzenia/ekranu, dodaliśmy funkcję ręcznej blokady ekranu.

Blokada ekranu jest aktywowana w górnym rozwijanym pasku menu.

Gdy ekran jest zablokowany, dotknięcie go wywołuje panel, na którym należy przesunąć niebieskie koło na białe, aby odblokować ekran.

Automatyczna blokada ekranu

Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu, po którym ekran zostanie automatycznie zablokowany tak jak to jest możliwe w Twoim smartphonie.

Dostępne ustawienia: wyłączony, 5min, 15min, 30min, 60min, pamiętaj, że zawsze możesz ręcznie zablokować ekran.

W urządzeniach ze sterownikami Smart PRO funkcja ta jest ustawiona domyślnie na “wyłączone”.

W urządzeniach ze sterownikami Smart domyślnym ustawieniem jest “15 min”.

WAŻNE! W jednym czasie może być włączona tylko jedna funkcjonalność: automatyczne wylogowanie lub automatyczne blokowanie.

autoblokada-smartpro
autoblokada-smart

Komunikaty wymiany podzespołów

Przypomnienie o konieczności wymiany podzespołu/czynności serwisowej.

Przykład: w komorze klimatycznej z nawilżaczem parowym KKS komponent ma ustalony czas wymiany po 4320 godzinach pracy lub co 1 rok.

Gdy urządzenie pracuje z nawilżaniem, liczy się czas pracy podzespołu. W zależności od tego, co nastąpi szybciej (liczba przepracowanych godzin/data), zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Po wymianie podzespołu serwisant resetuje przepracowany czas i ustawia nową datę wymiany.

Komunikat jest wyświetlany, gdy element przekroczył swój limit, a następnie przy każdym uruchomieniu urządzenia. Ponadto w oknie głównym przez cały czas wyświetlany jest żółty trójkąt ostrzegawczy.

wymiana-podzespolow
obsluga-kodow-bledow

Obsługa kodów błędów

Podczas pracy z urządzeniem mogą pojawić się różnego rodzaju alarmy i ostrzeżenia.

Sterowniki Smart i Smart PRO wyświetlają nazwę alarmu/usterki na ekranie alarmów wraz z odpowiednim kodem po kliknięciu “szczegóły”.

Teraz za pomocą smartfona możesz łatwo wejść na naszą stronę https://smart4lab.eu i sprawdzić, co oznacza kod i co należy zrobić, aby poradzić sobie z niespodziewanym alarmem/usterką lub błędem.

Pozostałe zmiany

Poza wyżej opisanymi funkcjonalnościami, w sterownikach SMART znajdziecie również nowe opcje językowe:

 • hiszpański
 • francuski

oraz nowości w:

 • raportach mailowych (uwzględnienie strefy czasowej)
 • możliwość zadawania wilgoci z dokładnością 0,1% (dla urządzeń posiadających tę funkcję)
 • kilka poprawek wizualnych
 • szereg usprawnień wspierających płynność pracy sterownika

Zaktualizowaliśmy także oprogramowanie LabDesk, tak by harmonijnie współgrało z nowościami w tej aktualizacji.

NOWE FUNKCJE SMART I SMART PRO

Aktualizacja 2020R1 Luty 2020

qick program smart

Quick Program

Wśród najważniejszych zmian jest opcja Quick Program dostępna zarówno dla sterownika Smart jak i Smart PRO. Quick Program umożliwia szybkie włączenie programu z pozycji ekranu głównego bez konieczności wchodzenia do menu. Po włączeniu urządzenia (oraz zalogowaniu w wersji Smart PRO) na głównym ekranie dostępny będzie symbol , który umożliwi włączenie programu po uprzednim ustawieniu temperatury (opcjonalnie wentylatora, kominka w zależności od posiadanego modelu urządzenia). Program uruchamiany jest w trybie ciągłym z dolnym i górnym zabezpieczeniem temperatury (-10°C/+10°C). W trakcie trwania programu dostępne jest korzystanie z opcji Quick Change.

Program Quick Program posiada kilka cech, które gwarantują jego nieprzerwane wykonywanie:

 • program ustawiany jest zawsze na nieskończoność;
 • w przypadku awarii wyświetlacza program jest nadal kontynuowany;
 • po wznowieniu zasilania (po jego zaniku) program jest kontynuowany;
 • by zapobiec przypadkowemu zatrzymaniu programu z okna głównego usunięto przycisk STOP (zatrzymanie programu zostało celowo utrudnione. Konieczne jest wejście do menu urządzenia, następnie do okna programy i przytrzymanie przycisku STOP przez 5 sekund).

Rozwijane górne menu

Istotną zmianą jest wprowadzenie w sterowniku Smart PRO rozwijanego z góry paska z menu, które możemy konfigurować. Po przeciągnięciu palcem w dół ukażą nam się opcje, które możemy szybko zmienić przeciągając ikony i zmieniając ich pozycje. Wśród dostępnych w belce opcji znajdziemy:

 • Quick Note (od lutego dostępna w rozwijanej górnej belce menu),
 • Quick Change,
 • czas segmentu, który upłynął – pozostał
 • temperatura zadana,
 • odczyt z dodatkowego czujnika wilgotności (opcja),
 • opcja wyciszenia (mute)
rozwijane-gorne-menu-sterownik-smart
rozwijane-gorne-menu-sterownik-smart
qick program smart

Opcja wyciszenia (mute)

Kolejną zmianą dostępną wyłącznie dla sterowników Smart PRO jest opcja mute czyli czasowe wyłączenie sygnałów dźwiękowych np. by uniknąć alarmu otwartych drzwi podczas planowanego załadunku wsadu do komory. Dostępne są opcje wyłączenia dźwięku na 5, 10 i 15 minut.

Pozostałe zmiany

Warto podkreślić, że wśród zmian znajdą się drobne, ale ważne kwestie takiej jak:

 • zmiana strefy czasowej nie spowoduje zmiany daty/godziny w danych i zdarzeniach dotychczas zapisanych (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • po zakończeniu programu wyświetlony zostanie komunikat (zakończenie programu w  ramach harmonogramu nie zostanie wyświetlone, komunikat zostanie wyświetlony po zakończeniu całego harmonogramu) (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • dostępne są nowe języki – portugalski i ukraiński (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • wśród opcji dostępny będzie interfejs RS 422/485 (dostępne dla Smart PRO)

Zmiany w oprogramownaniu LabDesk

Zmiany w oprogramowaniu LabDesk, które od lutego pojawią się w programie to:

 • możliwość zmiany konfiguracji urządzenia (np. alarmy, korekcje) z poziomu aplikacji
 • edycja użytkownika z poziomu aplikacji (np. nazwa użytkownika, hasło, przydzielony limit programów, typ konta)
 • możliwość wczytania programu offline w takich samych urządzeniach (różniących się tylko numerem seryjnym)
  Mając kilka takich samych urządzeń z taką samą konfiguracją (zakres temperatury, ustawienia światła itd.) wystarczy pobrać na pendrive plik konfiguracyjny tylko na jednym z nich. Na jego podstawie można stworzyć programy offline do wszystkich urządzeń (wcześniej należało pobrać na pendrive plik konfiguracyjny na każdym urządzeniu i na jego podstawie tworzyć program offline do konkretnego urządzenia)